Przyroda Etiopii

Kraje
Formy aktywności
Wyżywienie
śniadania
TerminCena
19 dni8 450 + 900USD

O wyprawie

Przyroda Etiopii

 • Wielkie Jeziora Ryftu Afrykańskiego
 • Wodospady Nilu Błękitnego
 • Klasztory Jeziora Tana
 • Safari po sawannie w Parku Narodowym Awasah
 • Flamingi na jeziorze Abiata-Shala
 • Park Narodowy Gór Bale - wilki etiopskie, niale górskie, inne endemiczne ssaki i ptaki
 • Dziewiczy las Harenna - obserwacje ptaków Afryki, Azji, Europy
 • Półpustynie i stepy Negele - królestwo ptaków drapieżnych pogranicza Etiopii i Somalii
 • Sanktuarium przyrodny Yabello - bezkresna, dzika sawanna

Etiopia słynie z swojej długiej i ciekawej historii oraz wspaniałych zabytków: klasztorów, świątyń wykutych w skałach i charakterystycznych ozdobnych krzyży. Ten kraj cesarzy i królów, którzy wedle tradycji mieli się wywodzić od bibilijnego króla Salomona i królowej Saby, jest ewenementem afrykańskiego kontynentu - poza krótkim epizodem okupacji włoskiej nigdy nie uległ europejskiej kolonizacji. Jest to miejsce krzyżowania się pradawnych kultur i tradycji afrykańskich z kulturą chrześcijańską i arabską. To również kraj o wyjątkowej i różnorodnej przyrodzie: lasy, sawanny, wspaniałe jeziora, górskie szczyty sięgające powyżej 4 tys. metrów, i suche pustynie. Unikalna kombinacja kultury, krajobrazów oraz wspaniałej i łatwo dostępnej obserwacjom przyrody sprawia, że jest to jeden z najciekawszych krajów Afryki.

Krajobrazy Etiopii

Wszystko rozpoczęło się wiele milionów lat temu; potężne ruchy tektoniczne zaczęły rozrywać kontynent afrykański na dwie części tworząc rozciągający się z północy na południe Wielki Rów Afrykański. Jego najbardziej północna część, rów Abisyński, przebiega przez terytorium Etiopii. Rów dzieli kraj na dwie części, jest jego kręgosłupem, dodatkowym urozmaiceniem, dzięki niemu przyroda zyskała większą różnorodność. Tereny po obu stronach rowu uległy wypiętrzeniu; na zachodzie znajduje się potężny masyw Wyżyny Abisyńskiej - na wschodzie Wyżyna Somalijska. Wyżyny, o wysokościach przekraczających dwa tysiące metrów (z najwyższym szczytem 4620 m) tworzą największy w Afryce obszar siedlisk afro-alpejskich. W obszary wyżyn głęboko wcięły się doliny o szerokościach sięgających kilkunastu km i głębokościach do 1000 m poniżej poziomu wyżyny.

Przyroda

W Etiopii spotkamy niezwykłą różnorodność siedlisk; wysokie góry, suche półpustynne niziny, obszary jezior na dnie rowu afrykańskiego, lasy, obszary trawiaste. Dzięki temu istnieje tu ogromne bogactwo roślin i zwierząt. Wiele gatunków to endemity występujące tylko w Etiopii: dżelady nazywane małpami o "krwawiącym sercu", koziorożec abisyński, wilk abisyński zwany etiopskim i inne. Jest tu również ponad 850 gatunków ptaków w tym ponad 30 endemitów. To właśnie ptaki w największym stopniu obrazują różnorodność i unikalność przyrody tego kraju. My spodziewamy się zobaczyć ponad 500 gatunków! Podziwiać będziemy  m. in. żabiru afrykańskiego, szpaka ozdobnego, wielobarwne błyszczaki rudobrzuche, nektarniki fartuszkowe oraz szkarłatne. Jest również szansa zobaczenia zagrożonych wyginięciem: szponnika górskiego, abisyniaka, kruka grubodziobego, turaka etiopskiego. Bogaty jest również świat owadów z atrakcyjnymi i aktywnymi o tej porze motylami.

Dziedzictwo kulturowe

Pomimo bogactwa przyrody nie sposób pominąć zabytków, które spotkamy na naszej trasie. Przez setki lat po Europie krążyły legendy o potężnym katolickim państwie księdza Jana leżącym gdzieś w Afryce i samotnie opierającym się inwazjom muzułmanów. W XVIII wieku okazało się, że legenda ma prawdziwe korzenie. W górach Etiopii już od IV wieku istniało chrześcijańskie cesarstwo o przebogatej kulturze. Z późniejszego okresu wspaniałym  świadectwem potęgi są klasztory i kościoły, z których najsłynniejsze, dwunasto- i trzynastowieczne, zwiedzimy w Lalibeli. Popłyniemy na jezioro Tana gdzie oprócz obserwacji przyrodniczych zobaczymy średniowieczny klasztor. To tylko część tego co napotkamy podczas naszej wędrówki.

Program

Dzień 1 Wylot

Wylot z Warszawy.

Dzień 2 Klasztor w Debre Libanos, dżelaty brunatne, przełom Nilu Błękitnego

Przylot do Addis Abeby. Przejazd w kierunku Debre Markos, po drodze zwiedzanie klasztoru w Debre Libanos, gdzie będzie szansa na sfotografowanie dżelady brunatnej – gatunku małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, u której długie włosy z przodu ciała tworzą coś na kształt płaszcza. Występuje tu również kilka ciekawych gatunków ptaków drapieżnych: wszystkie gatunki sępów występujących w Etiopii a także orzeł czarny i orłosęp. Dalsze zwiedzanie i obserwacje: przełom Nilu Błękitnego, rejon Sululta i Derbe. Przejazd do Debre Markos i okazja na zobaczenie pięknego smolarka czarnego.

Dzień 3 Wodospady Nilu Błękitnego

Przejazd do Bahir Dar. Popołudniowa wycieczka do wodospadów. Nil Błękitny wypływający z jeziora Tana to najbardziej zasobny w wodę dopływ Nilu. Wodospady tworzą spektakularny efekt ściany wody spadającej z kilku metrów.

Dzień 4 Jezioro Tana - dzika przyroda i klasztory na wyspach, rejs łodzią

Poranna wyprawa łodziami po jeziorze Tana, słynącym z wysp i półwyspów z zespołem kilkudziesięciu klasztorów i świątyń sięgających średniowiecza. Obserwacje przyrodnicze w rejonie jeziora i na wodach przybrzeżnych. Zobaczymy takie gatunki ptaków jak: kaczka żółtodzioba, kaczka abisyńska, łyska czubata, perkozek, zausznik, pelikan mały, kormoran białoszyi, bielik afrykański, waruga, kormoran etiopski, rybaczek srokaty. W południe wyruszamy do Lalibeli.

Dzień 5 Słynne, XII-wieczne, skalne kościoły Lalibeli

Całodzienne zwiedzanie XII-wiecznych kościołów w Lalibeli. Jest to święte miejsce ortodoksyjnego kościoła etiopskiego. Trwają tutaj niekończące się okresy pielgrzymowania chrześcijan z całego świata. Lalibela słynie z jedenastu kamiennych skalnych kościołów, zbudowanych podczas panowania cesarza Lalibeli (1185–1225).

Dzień 6 Przelot do Addis Abeby i przejazd do Parku Narodowego Awash

Poranny przelot do Addis Abeby, przejazd do Parku Narodowego Awash z doskonale zachowaną sawaną z olbrzymimi terenami otwartymi. Głównymi dla nas atrakcjami będą strusie szaroskóre, dropy arabskie oraz dropiki.

Dzień 7 Safari po bezskresnych sawannach Parku Narodowego Awash

Obserwacje przyrody w PN Awash i okolicy. Zobaczymy wspaniale zachowaną przyrodę Etiopii i żyjące tu ptaki: nektarniki epoletowe, hałaśniki białobrzuche, kruki kuse, dzierzby śródziemnomorskie, świergotki cynamonowe, afroskowronki somalijskie, dzierzbiki czerwonogardłe, trznadle sawannowe, dropiki bladoczube, stepówki brunatnobrzuche, dzierzby białorzytne, żołny małe, amadyny obrożne, orły sawannowe, kraski, dzioborogi abisyńskie, żołny szkarłatne, dropie arabskie, strusie szaroskóre oraz sępy uszate.

Dzień 8 Obserwacje na podmokłych terenach zapory Koka, rzeki Awash i jeziora Ziway

Przejazd do Langano, po drodze obserwacje w okolicach zapory Koka, rzeki Awash i jeziora Ziway. Płytkie, przybrzeżne wody dostarczą wielu atrakcji przyrodniczych. Zobaczymy tutaj: afrykankę krasnopierśną, nierozłączkę czarnoskrzydłą, błyszczaka purpurowosternego, błyszczaka rudobrzuchego, krętogłowa afrykańskiego, dziergacza białobrewego, nektarnika czarnoskrzydłego, czajkę koroniastą, marabuta afrykańskiego, dziwonosa szarobocznego, długoszpona małego, sieweczkę śniadą, srebrzankę hotentocką, kaczuszkę afrykańską i żabiru afrykańskiego.

Dzień 9 Flamingi na jeziorze Abiata-Shala

Obserwacje w rejonie Parku Narodowego Abiata-Shala. Na słonowodnych jeziorach i w okolicy zobaczymy największą atrakcję terenu - stada flamingów małych i flamingów różowych. Często można tu zaobserwować najmniejszego sokoła świata - wielkości grubodzioba - sokolika czerwonookiego. Zwiedzanie terenów otwartych przyniesie dalsze atrakcje botaniczne i faunistyczne, w tym obserwacje endemitów etiopskich, jak białorzytka etiopska.

Dzień 10 Endemity Gór Bale

Przejazd do Parku Narodowego Góry Bale. Wysokogórskie tereny gór Bale to wspaniałe obszary przyrodnicze, na których zachowała się roślinność wysokogórska charakterystyczna dla obszarów Afryki położonych powyżej 3000 m n.p.m. Zobaczymy ptasie endemity i wiele gatunków rzadkich, takich jak: kruk grubodzioby, pokrzewka brązowa, bilbil okopcony, kaniuk, dzierlatka etiopska, jaskółka blada, chwastówka etiopska, frankolin górski i rudowodnik. Po południu obserwacje ptaków i endemicznych ssaków w Dinsho, a następnie przejazd do Goba.

Dzień 11 Plato Senete i lasy okolic Goba: niezwykle rzadkie wilki etiopskie i niale górskie

Wycieczka na plato Senete i do lasu w okolicy Goba na obserwacje ptaków i endemicznych ssaków. Płaskowyż (Plato) Senete położone miejscami na wysokości 3500 m n.p.m to przede wszystkim miejsce występowania bardzo rzadkiego i ginącego wilka etiopskiego. Wilk etiopski (Kaberu) poluje na endemiczne ślepce afrykańskie, przypominające lemingi, oraz na zające Sarcka. Zobaczymy także antylopę nialę górską, która występuje tylko na tym obszarze.

Dzień 12 Turaki etiopskie znad rzeki Ganalle, dziewicze lasy Harenna

Przejazd do Negelle przez las Harenna. Po drodze zatrzymamy się nad rzeką Ganalle, aby zaobserwować rzadkiego turaka etiopskiego oraz inne endemiczne gatunki ptaków żyjących w dolinie rzeki. Inną przyrodniczą atrakcją będzie gereza etiopska występująca w zwartych kompleksach lasów Harenna. Nieprzebyty las - doskonale widoczny z plato Senete - do którego prowadzi kręta górska droga, to dziewicze tereny leśne obfitujące w rzadkie gatunki ptaków, jak: kukułeczka złocista, nierozłączka czarnoskrzydła, turak białouchy, turak etiopski, szarogłówka żółtobrzucha, czepiga rudawa, błyszczak strojny, czołoczub żółtooki, sierpodudek czarnodzioby, wąsal czerwonogardły, dzierzyk zaroślowy, wojownik zbrojny.

Dzień 13 Pustynne tereny Negele - kraina pasterzy, królestwo ptaków drapieżnych

Obserwacje w rejonie Negele na terenach pustynnych, stanowiących królestwo ptaków drapieżnych i ptaków terenów otwartych, takich jak: raróg górski, pustułeczka, gadożer białobrzuchy. Jednak największą atrakcją jest niewielki skowronek, którego światowa populacja liczy tylko 20 par. Będziemy starali się zobaczyć ten gatunek, zwany po polsku pazurczakiem krótkodziobym - jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie będzie to łatwe. Będziemy także obserwować błyszczaka królewskiego, wróbla ubogiego i czajkę koroniastą. Pasterskie tereny Negele dostarczą ponadto wielu motywów fotograficznych dotyczących życia codziennego pasterzy z pogranicza Etiopii i Somalii.

Dzień 14 W drodze do Yabello

Przejazd z Negele do Yabello. Według przewodnika po Etiopi wyd. Bradt "tą najdzikszą drogą poruszają się tylko ornitolodzy i wariaci". W drodze przez dzikie obszary sawanny z rzadka rozrzuconymi osadami ludzkimi będziemy robić postoje na obserwacje. Bogate przyrodniczo tereny są miejscem występowania m.in. wojoników zbrojnych, które polują na pawiany, a także atrakcyjnie wyglądających perlic sępich. 

Dzień 15 Bezkresne sawanny okolic Yabello

Obserwacje w okolicach Yabello. Pogranicze Etiopii i Kenii to tereny zupełnie inne od pustynnych okolic Negele i gór Bale. Sawanna, porastająca czerwoną afrykańską ziemię, jest miejscem występowania wielu etiopskich endemitów. Tylko tutaj można zaobserwować jaskółkę białosterną i abisyniaka - tajemniczego i bardzo rzadkiego ptaka z rodziny krukowatych. Ponadto występują tu następujące gatunki: sekretarz, pokrzewka obrożna, gromadnik czarnogłowy i siwogłowy (jak sama nazwa wskazuje, gniazdujące w gromadach), kukułeczka pstra, nektarnik fartuszkowy.

Dzień 16 Przejazd nad jezioro Awassa

Przejazd nad jezioro Awassa. Okolice i samo jezioro to tereny, gdzie zobaczyć można czaplę zielonawą, jaskółkę moskitową, ibisa białowąsego, błyszczaka purpurowosternego, długoszpona afrykańskiego i długoszpona małego, srebrzankę hotentocką, pełźca oraz bagiewnika czarnego.

Dzień 17 Świt nad jeziorem Awassa, obserwacje w górskich lasach Wondo Genet

Poranne obserwacje nad jeziorem Awassa, po południu przejazd na obserwacje do górskich lasów Wondo Genet, gdzie spotkamy endemiczne gatunki: wilgi, dzięcioły abisyńskie, turaki białoczube, pełźce, nierozłączki czarnoskrzydłe i afrykanki żółtogłowe. Może uda się nam ponadto wypatrzyć kruczynę szarą i leśnego gołębia cynamonowego.

Dzień 18 Powrót do Addis Abeby, obserwacje w okolicach zbiornika Geferssa

Przejazd do Addis Ababy, po południu wycieczka nad zbiornik Geferssa - ostatnie miejsce obserwacji w trakcie naszej wyprawy. Będzie to okazja aby podpatrzeć piękne warzęchy czerwonolice, cyraneczki płowe, kląskawki żałobne, szponniki górskie. Wśród licznych stad bydła wypatrywać będziemy także bąkojadów czerwonodziobych.

Dzień 19 Przylot

Przylot do Warszawy.

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: przelot Warszawa-Addis Abeba-Warszawa, Lalibela-Addis Abeba, przejazdy w Etiopii wynajętym busem
 • Zakwaterowanie: noclegi w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
 • Wyżywienie: śniadania
 • Opiekę polskiego przewodnika-przyrodnika
 • Opiekę lokalnego przewodnika
 • Ubezpieczenie: KL do 50 000 EUR | NNW do 15 000 PLN | BP do 2 000 PLN
 • Składki: TFG - 13 PLN, TFP - 13 PLN
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Wyżywienia poza śniadaniami: ok. 15 USD/dzień
 • Wstępów i opłaty foto-video: ok. 250 USD
 • Wizy etiopskiej: ok. 50 USD
 • Napiwków: ok. 30 USD

Liczba uczestników: 8 - 15 osób 

Zaliczka przy zgłoszeniu: 3000 PLN 

Pierwsza część ceny: 8450 PLN płatna do 30 dni przed wyjazdem, drugą część: 900 USD należy zabrać na pokrycie części wydatków na miejscu.

Ciekawe artykuły

Treść oferty oraz galeria zdjęć imprezy turystycznej Przyroda Etiopii pochodzą od biura Horyzonty, które jest organizatorem wyjazdu. Dzięki tej wyprawie można zwiedzić i poznać kulturę, tradycję oraz krajobraz takich krajów jak: AFRYKA. Wycieczka obejmuje wyżywienie typu śniadania. Główna forma aktywności podczas tego wyjazdu to Wyprawy, Dzika przyroda, która pozwala na spędzenie wakacji w sposób aktywny. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub email. Gwarantujemy wiele wrażeń i wspaniałą przygodę.