Projekty

 

Firma Wiktor Nowak FLY ACTIVE  realizuje projekt : „Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie - Agencji Turystycznej WyjazdyAktywne.pl rozwiązań cyfryzacyjnych w zakresie automatyzacji i kontroli: obsługi zapytań i rezerwacji klientów oraz procesów weryfikacyjnych i rozliczeniowych. Wdrożone zmiany pozwolą na dostosowanie się przedsiębiorstwa do panujących warunków związanych z epidemią COVID-19 oraz wzmocnią odporność na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych stanem epidemii”.

Projekt realizowany jest w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt ma na celu realizację szeregu innowacyjnych zmian w zakresie cyfryzacji dla serwisu WyjazdyAktywne.pl, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa a także pozwolą dostosować się do warunków panującej pandemii COVID-19 oraz wzmocnią odporność firmy na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt prowadzi do stworzenia nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego systemu działającego na rynku usług turystycznych. Zastosowane innowacje stworzą nową jakość obsługi klienta.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Wartość projektu: 130 200,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 110 670,00 PLN.