Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

WyjazdyAktywne.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.wyjazdyaktywne.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-29

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-01-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji.

Treści niedostępne

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 

 

Inne informacje

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-01-20

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać  na adres e-mail biuro@wyjazdyaktywne.pl

Obsługa wniosków związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z prośbą zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takiej prośbie prosimy podać: