Ptasie perły Niderlandów

Formy aktywności
Wyżywienie
we własnym zakresie

Wycieczka chwilowo niedostępna.

O wyprawie

Ptasie perły Niderlandów

 • Morze Wattów i wyspa Texel - równie pływowe pełne ptaków
 • Helgoland - słynna ptasia wyspa na Morzu Północnym
 • Wielkie zimowiska bernikli obrożnych i białolicych
 • Parki Narodowe Lauwersmeer, Oosterschelde, Werribben Widen
 • Rezerwat Oostvaarderplassen
 • Ostoja dropi Havellandische Luch

Zapraszamy na studyjny wyjazd w kameralnej grupie do jednego z najbardziej niedocenianych krajów pod względem atrakcyjności przyrodniczej. Niewielka Holandia to kraj bardzo szczególny: wydarta morzu przez pracowity naród jest kolebką nowoczesnej cywilizacji i wolności człowieka, a zarazem obszarem o zaskakująco bogatej przyrodzie umiłowanej przez migrujące ptaki. Na rozległych, płaskich nizinach można mieć uczucie, że "wystarczy byle pagórek, aby objąć wzrokiem cały kraj - wszystkie jego rzeki, łąki, kanały i czerwone miasta - niby wielką mapę". Wyruszamy, by odkrywać "fascynujące bogactwo tej wielkiej płaszczyzny" (z Herberta).

Holandia czyli Niderlandy

Niewielkie Niderlandy słusznie kojarzone są z wysoko rozwiniętą cywilizacją, liberalną obyczajowością oraz oczywiście tulipanami, wiatrakami i rowerami. Niemniej Holandia to także rozległe parki narodowe, tereny podmokłe, namorskie płycizny obfitujące w ptaki, których obserwacje są głównym z celem wyjazdu. Opuścimy utarte szlaki w czasie wycieczek rowerowych i pieszych. Przyjrzymy się pracy systemu tam, które chronią kraj przed morzem i zajrzymy do jednej z najlepszych na świecie galerii malarstwa.

Morze Wattów i wyspa Texel

Waddenzee to po niderlandzku morze błota i nazwa ta doskonale opisuje środowisko, które możemy obserwować na obszarze oddzielającym Wyspy Fryzyjskie od Kontynentu. Dzięki płyciznom rozlewającym się po horyzont możemy tu podziwiać spektakl dobowego cyklu pływów. Żyzne błoto zasilane materiałem organicznym z Morza Północnego przyciąga największe w Europie stada biegusów, rycyków, kulików, szablodziobów, gęsi. Te pozornie niedostępne przestrzenie można przemierzyć pieszo oddając się narodowemu sportowi wadlopen - chodzenia po błocie. My spojrzymy na ten bezkres mokradeł z brzegów wyspy Texel, na której znajdują się jedne z najgorętszych miejsc obserwacji migracji ptaków w Europie.

Tajemnice holenderskiego cudu

Delta trzech dużych rzek, Renu, Mozy i Skaldy, to front zaciekłej walki Holendrów o ląd. Tradycja osuszania zalanych terenów i uzyskiwania nowych ziem sięga czasów średniowiecznych. Skala prac jednak nigdy nie była tak spektakularna jak po wielkiej powodzi w 1953 r. "Plan Delta" zmienił krajobraz niewielkiej prowincji Zelandii, ale nie odebrał jej naturalnych walorów. W tutejszych rezerwatach poszukamy licznych gatunków ptaków wodno-błotnych, ale nie ominiemy też miejsc, w których człowiek wciąż zmaga się z żywiołem wody wykorzystując najnowsze technologie. Odkryjemy fenomen przyjaznego sąsiedztwa największego portu Europy, lśniących rafinerii i ptasich ostoi o randze europejskiej.

Program

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy i przejazd do Cuxhaven

Wyjazd z Warszawy o godzinie 6:00 (zbiórka przed Kinoteką na parkingu przy Pałacu Kultury) i około 11:00 z Poznania (miejsce spotkania w Poznaniu podamy w informacjach na 2-3 tygodnie przed wyjazdem). Przejazd przez Niemcy w stronę Cuxhaven na nocleg.

Dzień 2 Przeprawa na Helgoland i wędrówka wokół wyspy

Rano wypływamy na rejs na Helgoland. Wędrówka wokół wyspy - kolonie głuptaków, nurzyków i mew trójpalczastych. Obserwacj ptaków morskich i migracji ptaków wróblowych. Powrót do Cuxhaven.

Dzień 3 Eksploracja Parku Narodowego Lauwersmeer

Eksploracja wybrzeża laguny Morza Północnego Lauwersmeer w Holandii. Odwiedzimy szereg siedlisk podmokłych słonowodnych, słonawych i słodkowodnych Parku Narodowego Lauwersmeer. Z ukrytych punktów obserwacyjnych zobaczymy wiele gatunków ptaków siewkowych, kaczek, gęsi.

Dzień 4 Park Narodowy Werribben-Wieden

Wizyta w Parku Narodowym Werribben-Wieden - obserwacje ptaków na rozległych mokradłach - na największe torfowisko niskie zachodniej Europy, na którym licznie zbierają się na przelotach kaczki i gęsi. Przejazd tamą Afsluitdijk w kierunku Den Helder, skąd przeprawimy się na wyspę Texel.

Dzień 5 Wycieczka po wyspie Texel, równie pływowe, latarnia morska

Całodniowa eksploracja północnej częsci wyspy Texel: okolice latarni morskiej, ptaki siewkowe na Morzu Wattów (Waddenzee) - obserwacje w czasie odpływu. Na Morzu Wattów obserwować można wielotysięczne stada biegusów rdzawych, wielkie stada rycyków, szlamników, kulików, czajek, szablodziobów i wielu innych gatunków siewkowych. Nierzadko trafiają się także ptasi goście z Ameryki Północnej.

Dzień 6 Park Narodowy Duinen van Texel, słone bagno De Slufter

Obserwacje ptaków na polderach południowej części wyspy, wędrówka po zalewanych okresowo przez morze słonych mokradłach De Slufter oraz po wydmach Parku Narodowego Duinen van Texel. Kolonia lęgowa warzęchy, zimujące stada bernikli.

Dzień 7 Flevoland - rezerwat Oostvaarderplassen

Prowincja Flevoland powstała w latach '60 XX wieku w wyniku osuszeniach fragmentu zatoki Morza Północnego - część tego obszaru pozostała jednak silnie podmokła i jest ważną ostoją ptaków. Do mijesc obserwacji ptaków prowadzą kładki a do ptaków można blisko podejść dzięki czatowniom. Rezerwat Oostvaarderplassen to najciekawsza ostoja ptaków w okolicach Amsterdamu i zarazem bardzo ciekawy, młody ląd. Popołudniu przejazd do Delty Renu.

Dzień 8 Wielka Delta Renu, Park Narodowy Oosterschelde

Eksplorocja Parku Narodowego Oosterschelde: tereny podmokłe na przekształconycb przez człowieka obszarach realizacji wielkiego planu Delta - zalewane okresowo mokradła obszaru Schouwen-Duivland. Zobaczymy elementy konstrukcyjne powstałe w czasie realizacji największego w Europie planu ochrony przed morskim żywiołem obszarów położonych poniżej poziomu morza. To ostoja wielu ptaków siewkowych i wodnych.

Dzień 9 Z Delty Renu do Doliny rzeki Havelland

Po porannych obserwacjach w Delcie Renu przejedziemy przez Niemcy w okolice Havellandische Luch.

Dzień 10 Ostoja dropi Havellandische Luch i powrót do Polski

Rano odwiedzimy rozległą równinę w dolinie rzeki Havel - Havellandische Luch gdzie mieszka brandenburska populacja dropia. Po obserwacjach tych majestatycznych ptaków wrócimy wieczorem do Polski - do Poznania i do Warszawy.

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: bus lub autokar
 • Prom Helgoline: Cuxhaven - Helgoland - Cuxhaven
 • Prom na wyspę Texel
 • Zakwaterowanie: 4-6 osobowe domki wakacyjne i/lub hostele, pokoje 2-3 osobowe
 • Opiekę przewodnika-przyrodnika
 • Ubezpieczenie: KL do 20 000 EUR | NNW do 15 000 PLN | BP do 1000 PLN
 • Składki: TFG - 10 PLN, TFP - 10 PLN
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Wyżywienia
 • Ewentualnych wymaganych testów na covid i szczepień
 • Ewentualnych biletów wstępu w czasie wolnym

Liczba uczestników: 8 - 16 osób

Zaliczka przy zgłoszeniu: 1000 PLN

Dopłatę należy uregulować do 30 dni przed wyjazdem. Część ceny wyjazdu 550 EUR płatna na konto wg kursu sprzedaży EUR mBanku z dnia dokonywania wpłaty lub bezpośrednio na podany rachunek w EUR.

 

Ciekawe artykuły

Treść oferty oraz galeria zdjęć imprezy turystycznej Ptasie perły Niderlandów pochodzą od biura Horyzonty, które jest organizatorem wyjazdu. Dzięki tej wyprawie można zwiedzić i poznać kulturę, tradycję oraz krajobraz takich krajów jak: Holandia. Wycieczka obejmuje wyżywienie typu we własnym zakresie. Główna forma aktywności podczas tego wyjazdu to Dzika przyroda, która pozwala na spędzenie wakacji w sposób aktywny. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub email. Gwarantujemy wiele wrażeń i wspaniałą przygodę.